Jeroen & Iwan aan de tand gevoeld door Groenlinks

Door Esther Tienstra

13020_10200602817332817_146603971_n

Actief in een nieuw Nieuw-West, hoe maken we dat nice?

Naast alle leuke activiteiten in ons stadsdeel vindt er ook een belangrijke discussie plaats. Die over het afschaffen van de stadsdelen en wat ervoor in de plaats komt. Belangrijk voor Nieuw-West want de taken en bevoegdheden die het nieuwe stadsdeel krijgt bepalen hoe ‘Nice’ Nieuw-West wordt. GroenLinks Nieuw-West organiseerde tijdens haar ledenvergadering een discussie over dit onderwerp. Als actieve bewoners en ondernemers waren Iwan Daniëls van Nice Nieuw West en Jeroen Jonkers van Hotel Buiten erbij. De discussie had als doel duidelijk krijgen waar ondernemende Nieuw Westers behoefte aan hebben. Waar ze zich vanuit de bestuurlijke laag aan storen en wat het stadsdeel in zijn nieuwe vorm hieraan kan doen.

De initiatieven
De boodschap van Iwan (Nice Nieuw-West) was duidelijk! We zijn er niet voor een politieke boodschap, maar als platvorm om te binden en initiatieven mogelijk te maken. Dit kan alleen vanuit een JA modus. Geen oordeel vooraf, maar met een open houding nieuwe mensen of initiatieven benaderen. Dit zou de politiek in het stadsdeel meer kunnen doen. Mijn ervaring is, dat het toch lastig is om ruimte te krijgen op een andere manier. Dat je als initiatief te maken krijgt met een politiek dat in hokjes denkt waardoor je continu bezig bent met een puzzel die dan weer wel of niet past voordat je kunt gaan bouwen.

Jeroen (Hotel Buiten) beaamde deze constatering. Hij riep vooral op om vertrouwen te hebben in de ondernemende burgers in Nieuw-West. Maak de besluitvorming niet te log, maar heb vertrouwen en durf de zaken individueel te benaderen. Hierdoor ontstaat er juist de flexibiliteit die nodig is om te ondernemen en je als persoon in te kunnen zetten in Nieuw-West. Vandaag de dag is de proces en besluitvorming rondom initiatieven redelijk stug en duurt het lang. Dit kost mensen die iets op willen zetten geld en tijd. Dit maakt het ingewikkeld om wensen om te zetten in daden of actie omdat je als burger een lange adem moet hebben, met als risico dat alleen “de sterksten” het volhouden en dat je de groep die hieronder zit, de groep die graag iets wil betekenen voor Nieuw-West maar niet al te veel tijd of geld heeft, misloopt terwijl ook deze groep actieve mensen ook waardevol zijn voor Nieuw-West.

De bestuurder
Paulus de Wilt was als GroenLinks wethouder van Nieuw-West ook aanwezig bij de discussie. Hij benadrukte dat we een bestuurlijke traditie binnen Nieuw-West hebben opgebouwd die nu al 60 jaar bestaat en dat deze moeilijk is te doorbreken. Verder zijn de initiatieven als Nice Nieuw-West en Hotel Buiten nieuw binnen Nieuw-West. Niet alleen nieuw qua tijd dat ze bestaan, maar ook nieuw qua houding, namelijk de zelfredzame burger die iets wil binnen het stadsdeel. Wel werd tijdens de discussie duidelijk dat het initiatieven zijn die ook vanuit de bestuurlijke laag worden aangemoedigd. Maar politici en ambtenaren ook te maken krijgen met de uitvoering van regels en handhaving waar zowel de zelfredzame burger als de ambtenaar in het stadsdeel niet omheen kan.

Wensen
Tijdens de discussie kwam de wens/het idee naar voren om een tijdelijkheidsambtenaar in te schakelen. Deze moet als rol hebben de facilitering van tijdelijke projecten, zonder dat deze op een vaste plek ‘vastroest’ in de ambtelijke molen omdat de ambtenaar met de tijdelijkheid van de projecten meebeweegt. De ambtenaar in een JA stand!

Verder werd het als wenselijk beschouwd dat de besluitvorming zo laag mogelijk bij de mensen zit. Het zou ‘tricky’ zijn om lokale clubjes afhankelijker te laten zijn van stedelijke besluitvorming. Er zijn lokale mensen met lokale ‘know how’ nodig om de actieve burgers en initiatieven aan te moedigen en te ondersteunen.

Be nice
Paulus riep tot slot op dat er door de huidige crisis meer ruimte is ontstaan om te ondernemen. Er is behoefte aan invulling van leegstand in gebouwen en ‘braakliggend’ grond. Ook trekken instanties zich noodgedwongen steeds meer terug uit de wijken, een leegte wat door initiatieven zelf kan worden opgevuld. Met andere woorden: neem de ruimte, creeër, be nice.

BeNiceRnd

Sponsors

Van HogenbirkBaba Anousch

Nice Nieuw West © 2024 All Rights Reserved | Powered by TwelveTrains

Disclaimer: Aan deze website kunnen geen rechten worden verleend