Wie, wat & waar?

Straattaal 5; Confucius?! plein

Met een creatief sprongetje zou je deze editie van Straattaal kunnen betitelen als ‘Pleinpraat’ met als onderwerp het Confuciusplein. In tegenstelling tot de voorgaande edities betreft het hier geen oer-Hollandse naam, maar heeft men dit plein op 17 maart 1954 vernoemd naar een Chinese wijsgeer die ver voor de jaartelling heeft geleefd. Confucius heeft onder meer wijze spreuken geformuleerd die bewaard zijn gebleven en tot op de dag van vandaag actueel en universeel zijn. Een voorbeeld hiervan is de spreuk “waarheen je ook gaat, ga met je hele hart” die je samen met 3 andere spreuken tussen de stoeptegels op het plein aantreft. Ook de omringende straten in dit buurtje zijn vernoemd naar internationaal bekende wijsgeren, bijvoorbeeld Socrates en Rousseau. Al met al een knap wijkje dus.

Welke creatieve lucky ones zijn het eigenlijk die verantwoordelijk zijn (geweest) voor de naamgeving van Amsterdamse straten, pleinen en grachten? Vóór de jaren 80 van de 20e eeuw was het de Amsterdamse gemeenteraad die middels een raadsbesluit de straatnamen vaststelde. Binnen deze gemeenteraad was er een zogeheten ‘commissie van straatnamen’ die zich over deze schone taak boog. Ná de jaren 80 is deze klus gedelegeerd aan de stadsdelen. Elk stadsdeel kent momenteel een soortgelijke commissie die nieuwe straten, pleinen en grachten voorzien van een naam. Uiteraard vindt er overleg onderling de stadsdelen plaats om dubbele namen binnen de gemeentegrenzen te voorkomen.

Het Confuciusplein is dus vernoemd naar de Chinese wijsgeer die leefde van 551 tot 478 jaar voor Christus. Zijn officiële naam luidt Kong Qiu. Hij was naast een briljant docent en filosoof tevens de stichter van de oude Chinese staatsgodsdienst, waarin de persoonlijke moraal is onderworpen aan die van de staat. Het Confucianisme leert dat de mens een leerbaar, verbeterbaar en te perfectioneren wezen is met persoonlijke en gemeenschappelijke inspanning en zelfontwikkeling. Het is geen religie zoals het christendom of de islam is, maar meer een systeem met semi-religieuze, morele, politieke, sociale en filosofische waarden. De huisartsenpraktijk aan het Confuciusplein heeft onder haar logo de volgende spreuk staan: ‘alle mensen zijn gelijk, hun gebruiken verschillen’. Een keer raden wie deze trefzekere tekst heeft geschreven!

Het plein is in de afgelopen 10 jaar ontzettend veranderd. Dankzij een gemeentelijk stadsvernieuwingsproject onder de naam ‘FarWest’ is veel geld gepompt in deze ‘prachtwijk’ van het voormalige stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer. Sloop en nieuwbouw van een aantal omringende flats en een verfrissende herinrichting van het plein hebben het Confuciusplein een nieuw gezicht gegeven. Een sprankelende aanwezigheid vormt de tijdelijke praktijklocatie van Foam, voluit ‘Fotografiemuseum Amsterdam’, die zeker nog tot november dit jaar aan het Confuciusplein zit. Het plein vormt de projectlocatie waar buurtbewoners kennis maken met fotografie. Tevens is het de plek waar verschillende mensen met elkaar nadenken over samenwonen op en rondom dit multicultureel plein en over de toekomst van hun wijk. Fotografie focust de diversiteit onder de bewoners en probeert een bindmiddel te zijn voor de buurtbewoners. Deze ooit zo homogene (blanke) wijk in Nieuw West is vandaag de dag een woonplek voor allerlei culturen met verschillende omgangsvormen en woonwensen. Het plein is er klaar voor en biedt voor elk wat wils. Laat het Confuciusplein wederom een fascinerende ontmoetingsplek zijn waar “alle mensen gelijk zijn, maar hun gebruiken mogen verschillen”…

Sponsors

Van HogenbirkBaba Anousch

Nice Nieuw West © 2024 All Rights Reserved | Powered by TwelveTrains

Disclaimer: Aan deze website kunnen geen rechten worden verleend